الگوی طراحی observer در جاوا اسکریپت

در هنگام برنامه نویسی شرایطی ایجاد میشود که شما نیاز به الگویی پیدا میکنید که ...

الگوی طراحی singleton در جاوا اسکریپت

singleton design pattern یکی از ساده ترین الگو های طراحی GOF میباشد و ایده اصلی ...

call stack در جاوا اسکریپت چگونه کار میکند و ارتباط آن با event loop چیست ؟

در دوره دانشجویی کارشناسی به یاد دارم که یکی از مباحثی که در کتاب ها ...

فرآیند مدیریت حافظه در جاوا اسکریپت (memory management)

memory management این امکان را فراهم میکند که، فضای حافظه به بهترین و بهینه ترین ...

closure در زبان جاوا اسکریپت چه موقع اتفاق میفتد ؟

closure مفهومی است در زبان های برنامه نویسی که به بحث اسکوپ مربوط میشود، بنابراین ...

hoisting در جاوا اسکریپت چیست ؟

وقتی یک کد به زبان جاوا اسکریپت می بینید انتظار دارید با همان ترتیبی که ...

مروری بر scope در زبان جاوا اسکریپت

یکی از مسائل مهم در تمام زبان های برنامه نویسی از جمله جاوا اسکریپت ذخیره ...